Εύρεση στελεχών – πτυχίων Μ.Ε.Κ

  • Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαθέσετε το πτυχίο σας ΜΕΚ για στελέχωση εργοληπτικής επιχείρησης Δημοσίων έργων, παρακαλώ συμπληρώστε την κάτωθι φόρμα.
  • Σε περίπτωση που θέλετε να διαθέσετε το πτυχίο σας ΜΕΜ ή να προβείτε στην αρχική εγγραφή σας στα ΜΕΚ ή ΜΕΜ, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή email: info@dimosia-erga.com

Φόρμα καταχώρησης στελέχους – μηχανικού του ΜΕΚ
για στελέχωση εργοληπτικής επιχείρησης

ΑΕΙΤΕΙ

Βαθμίδες ανά κατηγορία έργου:

ΟΔΟΠ
ΟΙΚ
ΥΔΡ
ΛΙΜ
Β/Ε
Η/Μ
ΠΡΑΣ
ΚΑΘ. ΕΠΕΞ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΛΩΤΩΝ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ

Μήνυμα: