Εύρεση στελεχών – πτυχίων Μ.Ε.Κ

 • Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαθέσετε το πτυχίο σας ΜΕΚ για στελέχωση εργοληπτικής επιχείρησης Δημοσίων έργων, παρακαλώ συμπληρώστε την κάτωθι φόρμα.
 • Σε περίπτωση που θέλετε να διαθέσετε το πτυχίο σας ΜΕΜ ή να προβείτε στην αρχική εγγραφή σας στα ΜΕΚ ή ΜΕΜ, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή email: info@dimosia-erga.com

Φόρμα καταχώρησης στελέχους – μηχανικού του ΜΕΚ
για στελέχωση εργοληπτικής επιχείρησης

  ΑΕΙΤΕΙ

  Βαθμίδες ανά κατηγορία έργου:

  ΟΔΟΠ

  ΟΙΚ

  ΥΔΡ

  ΛΙΜ

  Β/Ε

  Η/Μ

  ΠΡΑΣ

  ΚΑΘ. ΕΠΕΞ ΝΕΡΟΥ

  ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

  ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ

  ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

  ΠΛΩΤΩΝ

  ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

  ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ

  Μήνυμα: