Υπηρεσίες

Εύρεση στελεχών – πτυχίων Μ.Ε.Κ & Μ.Ε.Μ

Για την στελέχωση εργοληπτικών με στελέχη του ΜΕΚ και μελετητικών επιχειρήσεων με στελέχη του ΜΕΜ του ΜΗΕΤΕ

Μ.Ε.Κ. & Μ.Ε.Μ. του ΜΥ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.

Εγγραφή και αναβάθμιση στα μητρώα εμπειρίας Κατασκευαστών ΜΕΚ & Μελετητών ΜΕΜ του μητρώου φυσικών προσώπων τεχνικών έργων ΜΥΦΥΠΤΕ.

ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. & ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε του ΜΗ.Ε.Τ.Ε.

Εγγραφή και αναθεώρηση στα μητρώα Εργοληπτικών επιχειρήσεων Δημοσίων έργων ΜΗΕΕΔΕ & Ιδιωτικών έργων ΜΗΕΕΙΔΕ του Μητρώου εργοληπτικών επιχειρήσεων τεχνικών έργων ΜΗΕΤΕ.

ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. & ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε του ΜΗ.Ε.Τ.Ε.

Εγγραφή & αναθεώρηση Μελετητικών επιχειρήσεων Δημοσίων έργων ΜΗΜΕΔΕ & ιδιωτικών έργων ΜΗΜΕΙΔΕ, του Μητρώου εργοληπτικών επιχειρήσεων τεχνικών έργων ΜΗΕΤΕ.

ΜΗ.Ε.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. του ΜΗ.Ε.ΤΕ.

Εγγραφή & αναθεώρηση επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης & Διαχείρισης έργων ΜΗΕΕΣΔΔΕ του του Μητρώου εργοληπτικών επιχειρήσεων τεχνικών έργων ΜΗΕΤΕ.

Σύσταση εργοληπτικών & μελετητικών επιχειρήσεων

Επικοινωνήστε μαζί μας στα 2106452883, 2106458266 η στο info@dimosia-erga.com

Συγχωνεύσεις (αποσχίσεις, διασπάσεις) & μετασχηματισμοί επιχειρήσεων

Επικοινωνήστε μαζί μας στα 2106452883, 2106458266 η στο info@dimosia-erga.com

Τήρηση & επίβλεψη λογιστηρίου

Από 100 ευρώ ατομική, από 300 ευρώ ΙΚΕ

Νομική συμβουλευτική

Επικοινωνήστε μαζί μας στα 2106452883, 2106458266 η στο info@dimosia-erga.com

Πιστοποίηση κατά ISO

Επικοινωνήστε μαζί μας στα 2106452883, 2106458266 η στο info@dimosia-erga.com