Τήρηση Λογιστηρίου Τεχνικής εταιρείας

Με 24 έτη εμπειρίας στην τήρηση και επίβλεψη λογιστηρίων τεχνικών, κατασκευαστικών εταιρειών!

Οι λογιστικές & φοροτεχνικές μας υπηρεσίες, ενδεικτικά:

 • Οργάνωση λογιστηρίου.
 • Τήρηση λογιστηρίου.
 • Τήρηση Μισθοδοσίας.
 • Έλεγχος λογιστικών εργασιών και υποχρεώσεων, καθώς και μισθοδοσίας.
 • Υποβολή  φορολογικών δηλώσεων προς ΑΑΔΕ και Δ.Ο.Υ.
 • Υποβολή δηλώσεων προς ΕΦΚΑ.
 • Γνωστοποιήσεις και Υποβολές προς Επιθεώρηση Εργασίας & ΟΑΕΔ.
 • Ενάρξεις/Απογραφές και μεταβολές στους αρμόδιους δημόσιους φορείς.
 • Κλείσιμο Ισολογισμού: Αναλυτική οικονομική έκθεση.
 • Σύνταξη και Υποβολή ανακοινώσεων προς Γ.Ε.ΜΗ.
 • Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών.
 • Αναλυτική παρουσίαση αποτελεσμάτων.
 • Φορολογική & οικονομική συμβουλευτική (quarterly pro forma update).
 • Εσωτερικός έλεγχος. (Quarterly reporting). Ετήσιο tax compliance report.

Η οριστική μηνιαία αμοιβή τήρησης λογιστηρίου διαμορφώνεται με βάση τον όγκο εργασίας (αριθμό παραστατικών, αριθμό εργαζομένων, αριθμό απαραίτητων δηλώσεων).

Θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές πως οι υπηρεσίες που παρέχουμε στα πλαίσια της τήρησης λογιστηρίου, είναι total quality service oriented, αναγνωρίζοντας πως στην αγορά διατίθενται υπηρεσίες απλής καταχώρησης παραστατικών.

Η συνεργαζόμενη εταιρεία δεν δεσμεύεται με ελάχιστη διάρκεια σύμβασης. Εφόσον επιθυμεί την αλλαγή εταιρείας παροχής λογιστικών υπηρεσιών, μας ενημερώνει 21 ημέρες (notice) πριν, ώστε να είμαστε σε θέση να παραδώσουμε σε άλλη λογιστική επιχείρηση με απαραίτητη την σύνταξη και υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας:

 • 2106452883
 • 2106458266
 • 2106411675
 • info@dimosia-erga.com

Διαβάστε επίσης:

Μπόζος Δημήτρης

Chief Operating Officer COO

Technologistiki Start You Up P.C. 

dimitris@dimosia-erga.com bozosdim@gmail.com

+302106452883 +302106458266 +306973790219

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ιστολόγιο έχουν τύχει επιμελούς επιστημονικής επεξεργασίας, όμως δεν αποτελούν ούτε δύνανται να θεωρηθούν ως νομικές συμβουλές επί συγκεκριμένου ζητήματος. Κατά συνέπεια, ουδεμία ευθύνη φέρουμε έναντι των αναγνωστών του παρόντος σε περίπτωση χρήσης των πληροφοριών αυτών σε νομικά τους ζητήματα. Για οποιοδήποτε νομικό θέμα αντιμετωπίζουν οι αναγνώστες θα πρέπει να απευθύνονται σε κατάλληλους νομικούς συμβούλους. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

διαβασε ακομη:

Uncategorized

Ν. 4782/2021 τροποποιήσεις Ν. 4412/2016

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στα 2106452883, 2106458266, 2106411675, 6973790219, info@dimosia-erga.com. Στο άρθρο αναπτύσσονται οι σημαντικότερες αλλαγές που επήλθαν με τον ν.

Uncategorized

Μερική διάσπαση τεχνικής εταιρείας

Μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο μας για οποιαδήποτε θέμα εταιρικού μετασχηματισμού & συγχώνευσης στα τηλέφωνα 2106452883, 2106458266, 2106411675 κ. Μπόζο Δημήτρη. Στη διάθεση σας! Σημαντικές

Uncategorized

Απόσχιση κλάδου τεχνικής εταιρείας

Μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο μας για οποιαδήποτε θέμα εταιρικού μετασχηματισμού & συγχώνευσης στα τηλέφωνα 2106452883, 2106458266, 2106411675 κ. Μπόζο Δημήτρη. Στη διάθεση σας! Σημαντικές

Uncategorized

Σύσταση Τεχνικής εταιρείας ΙΚΕ

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία ΙΚΕ, έχει σημαντικό φορολογικό πλεονέκτημα έναντι των προσωπικών επιχειρήσεων με απλογραφικά βιβλία για ετήσια κέρδη άνω των 50.000 ευρώ. Πλεονέκτημα της