Τήρηση Λογιστηρίου Τεχνικής εταιρείας

Με 24 έτη εμπειρίας στην τήρηση και επίβλεψη λογιστηρίων τεχνικών, κατασκευαστικών εταιρειών!

Οι λογιστικές & φοροτεχνικές μας υπηρεσίες, ενδεικτικά:

 • Οργάνωση λογιστηρίου.
 • Τήρηση λογιστηρίου.
 • Τήρηση Μισθοδοσίας.
 • Έλεγχος λογιστικών εργασιών και υποχρεώσεων, καθώς και μισθοδοσίας.
 • Υποβολή  φορολογικών δηλώσεων προς ΑΑΔΕ και Δ.Ο.Υ.
 • Υποβολή δηλώσεων προς ΕΦΚΑ.
 • Γνωστοποιήσεις και Υποβολές προς Επιθεώρηση Εργασίας & ΟΑΕΔ.
 • Ενάρξεις/Απογραφές και μεταβολές στους αρμόδιους δημόσιους φορείς.
 • Κλείσιμο Ισολογισμού: Αναλυτική οικονομική έκθεση.
 • Σύνταξη και Υποβολή ανακοινώσεων προς Γ.Ε.ΜΗ.
 • Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών.
 • Αναλυτική παρουσίαση αποτελεσμάτων.
 • Φορολογική & οικονομική συμβουλευτική (quarterly pro forma update).
 • Εσωτερικός έλεγχος. (Quarterly reporting). Ετήσιο tax compliance report.

Η οριστική μηνιαία αμοιβή τήρησης λογιστηρίου διαμορφώνεται με βάση τον όγκο εργασίας (αριθμό παραστατικών, αριθμό εργαζομένων, αριθμό απαραίτητων δηλώσεων).

Θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές πως οι υπηρεσίες που παρέχουμε στα πλαίσια της τήρησης λογιστηρίου, είναι total quality service oriented, αναγνωρίζοντας πως στην αγορά διατίθενται υπηρεσίες απλής καταχώρησης παραστατικών.

Η συνεργαζόμενη εταιρεία δεν δεσμεύεται με ελάχιστη διάρκεια σύμβασης. Εφόσον επιθυμεί την αλλαγή εταιρείας παροχής λογιστικών υπηρεσιών, μας ενημερώνει 21 ημέρες (notice) πριν, ώστε να είμαστε σε θέση να παραδώσουμε σε άλλη λογιστική επιχείρηση με απαραίτητη την σύνταξη και υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας:

 • 2106452883
 • 2106458266
 • 2106411675
 • info@dimosia-erga.com

Διαβάστε επίσης:

Μπόζος Δημήτρης

Chief Operating Officer COO

Technologistiki Start You Up P.C. 

dimitris@dimosia-erga.com bozosdim@gmail.com

+302106452883 +302106458266 +306973790219

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ιστολόγιο έχουν τύχει επιμελούς επιστημονικής επεξεργασίας, όμως δεν αποτελούν ούτε δύνανται να θεωρηθούν ως νομικές συμβουλές επί συγκεκριμένου ζητήματος. Κατά συνέπεια, ουδεμία ευθύνη φέρουμε έναντι των αναγνωστών του παρόντος σε περίπτωση χρήσης των πληροφοριών αυτών σε νομικά τους ζητήματα. Για οποιοδήποτε νομικό θέμα αντιμετωπίζουν οι αναγνώστες θα πρέπει να απευθύνονται σε κατάλληλους νομικούς συμβούλους. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

διαβασε ακομη:

Uncategorized

Εισφορά ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης ΜΕΕΠ σε νέα ΙΚΕ, ΑΕ, με μεταφορά, των εν εξελίξει έργων (ανεκτέλεστου).

Βάσει των διατάξεων του ν. 4935\2022 καθώς των αντίστοιχων του ν. 4601\2019, δίνεται στις ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικά ΜΕΕΠ), να εισφερθούν (“μετασχηματιστούν”) σε νέες ΙΚΕ

Uncategorized

Περί των ανώτατων ορίων ανεκτέλεστου ανά τάξη εργοληπτικού πτυχίου ΜΕΕΠ

Περί των ανώτατων ορίων ανεκτέλεστου ανά τάξη εργοληπτικού πτυχίου ΜΕΕΠ. Ως γνωστόν βάσει της τρέχουσας νομοθεσίας των σύνολο των εγγεγραμμένων  εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ, υπόκεινται

Uncategorized

ΜΕΕΠ: Παράταση ισχύος πτυχίων ΜΕΕΠ έως 31\12\2023

Σας ενημερώνουμε πως με σχετική τροπολογία 1553/48/2023, παρατείνεται η ισχύς των εν ενεργεία βεβαιώσεων (πτυχίων) ΜΕΕΠ από την 1/1/2023 έως την 31\12\2023. Αναμένουμε την ψήφιση του σχεδίου

Uncategorized

Ιδιωτικοί φορείς επίβλεψης (ΙΦΕ) Δημοσίων έργων, εγγεγραμμένοι στο ΜΗ.Ε.Σ.Σ.Δ.Ε

Ιδιωτικοί φορείς επίβλεψης (ΙΦΕ), εγγεγραμμένοι στο μητρώο επιχειρήσεων συμβούλων διοίκησης  –  διαχείρισης έργων (ΜΗ.Ε.Σ.Σ.Δ.Ε) Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα 2106452883 2106458266 2106411675 6973790219 info@dimosia-erga.com