Εγγραφή στο Μητρώο Εργοληπτικών επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων ΜΗΕΕΔΕ

Αναλαμβάνουμε το σύνολο των διαδικασιών εγγραφής & αναθεώρησης τεχνικών επιχειρήσεων στο ΜΗΕΕΔΕ, πρώην ΜΕΕΠ. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα: 2106458266 2106452883 email: info@dimosia-erga.com Το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων, ΜΗΕΕΔΕ, πρώην ΜΕΕΠ, τηρείται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, διαρθρώνεται σε δύο Τμήματα (Ι και II) και επιτελεί δύο βασικές λειτουργίες, ήτοι: α) Το Τμήμα […]

Εγγραφή στο Μητρώο Εργοληπτικών επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων ΜΗΕΕΔΕ Read More »