Μ.Ε.Κ. & Μ.Ε.Μ. του ΜΥ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.

Εγγραφή και αναβάθμιση στα μητρώα εμπειρίας Κατασκευαστών ΜΕΚ & Μελετητών ΜΕΜ του μητρώου φυσικών προσώπων τεχνικών έργων ΜΥΦΥΠΤΕ.