Ποιοι Είμαστε

1997

Πριν 22 χρόνια, ο Γεώργιος Κατσατούρας, ιδρύει, μετά από 2 δεκαετίες εμπειρίας ως Οικονομικός & Γενικός Διευθυντής σε ιστορικές ελληνικές, εργοληπτικές επιχειρήσεις, την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Έκτοτε, η εταιρεία συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες της προς μηχανικούς & εργοληπτικές επιχειρήσεις Δημοσίων & ιδιωτικών έργων. Σε επίπεδο αριθμών, οι πελάτες – συνεργάτες της εταιρείας, απαριθμούν σε εκατοντάδες εταιρείες & μερικές χιλιάδες μηχανικών.

2019

Με πρωτοβουλία του ιδρυτή της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. και με βάση τους επί τουλάχιστον 17 χρόνια υπαλλήλους της προκύπτει η spin-off εταιρεία,  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ START YOU UP IKE, η οποία διαχειρίζεται σήμερα τις ιστοσελίδες CGUs:  Start You Up Greece & Δημόσια Έργα.   Σκοπός της, να διατηρήσει και να εξελίξει την γκάμα υπηρεσίων της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. για τα επόμενα 20 χρόνια.

Η ομάδα μας

Μπόζος Δημήτριος

Κατσατούρας Γεώργιος

Κατσατούρας Κωνσταντίνος

Τσορμπατζόγλου Λεωνίδας

Γκουβάς Γεώργιος

Γκουβάς Θεόδωρος

Μπούρας Γεώργιος

Μπουλούτας Θεόδωρος

Κατσαντούρας Κώστας

Κασσιανή Πιπέρη

Αλέξανδρος Σπύρου