Πιστοποιήσεις Τεχνικών εταιρειών κατά ΕΛΟΤ ISO OHSAS

Σε συνεργασία με την Qsolutions Σύμβουλοι Μηχανικοί, αναλαμβάνουμε την σχεδίαση, εφαρμογή & ανάπτυξη του συνόλου των παρακάτω προτύπων, για τεχνικές εταιρείες Δημοσίων και ιδιωτικών έργων. 

Πληροφορίες: 2106452883 2106458266 6973790219 info@dimosia-erga.com

Συστήματα Διαχείρισης Τεχνικών Εταιρειών και προς πιστοποίηση πρότυπα: 

Τα ποιο διαδεδομένα Συστήματα Διαχείρισης για Τεχνικές Εταιρείες για τα οποία απαιτείται πιστοποίηση για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου είναι:

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2015, το γνωστό πρότυπο για τη ποιότητα,

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015, το πρότυπο για το περιβάλλον

OHSAS 18001 ή ISO 45001:2018, τα πρότυπα για την Υ&Α στην εργασία

Έχει εμφανιστεί κατά καιρούς σε διαγωνισμούς του Δημοσίου η απαίτηση για πιστοποίηση στα παρακάτω Συστήματα Διαχείρισης.

:2016, Σύστημα Διαχείρισης Κατά της Δωροδοκίας

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 39001:2012, Συστήματα διαχείρισης Ασφάλειας οδικής κυκλοφορίας

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001:2018 το πρότυπο για τη διαχείριση Ενέργειας

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 27001: 2013, για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων

SA 8000 ή ISO 26000 για τη κοινωνική υπευθυνότητα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22301:2019, για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνέχειας

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 41001:2018, Facility Management Systems

ISO 9001: 2015 & Κανονισμός ΕΕ 2067:2015, για τα Φθοριούχα αέρια

Μπόζος Δημήτρης

dimitris@dimosia-erga.com

info@dimosia-erga.com

210 6452883 210 6458266 6973790219

 

διαβασε ακομη:

Uncategorized

ΜΕΕΠ: Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων έργων: Α1 έως 7ης τάξεως. Κριτήρια εγγραφής και αναθεώρησης.

Αναλαμβάνουμε το σύνολο των διαδικασιών εγγραφής & αναθεώρησης σε όλες τις τάξεις του ΜΕΕΠ αυτοτελώς ή μετά από συγχώνευση.Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με

Uncategorized

Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου: Επίβλεψη Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων

Ένας Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου, παρέχει ανεξάρτητες υπηρεσίες Επίβλεψης Εφαρμογής των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε.) με επιθεωρήσεις τρίτου μέρους, που αφορούν πιο αναλυτικά: Τις απαιτήσεις του

Uncategorized

Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας Δημοσίων Έργων ΠΠΕ

Για τα Δημόσια Τεχνικά Έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου από 1.500.000 ευρώ είναι υποχρεωτική η εφαρμογή Π.Π.Ε., όπως αυτό καθορίζεται στις Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΙΠΑΔ /οικ/611/24.07.2001 (ΦΕΚ 1013/Β/02.08.2001): “Οδηγίες

Uncategorized

Μητρώo Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης-Διαχείρισης Έργων ΜΗ.Ε.Σ.Δ.ΔΕ.

Κατάταξη των επιχειρήσεων στο Μητρώο Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.: Οι Επιχειρήσεις Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων κατατάσσονται σε τρεις (3) τάξεις: 1η, 2η και 3η,