Πιστοποιήσεις Τεχνικών εταιρειών κατά ΕΛΟΤ ISO OHSAS

Σε συνεργασία με την Qsolutions Σύμβουλοι Μηχανικοί, αναλαμβάνουμε την σχεδίαση, εφαρμογή & ανάπτυξη του συνόλου των παρακάτω προτύπων, για τεχνικές εταιρείες Δημοσίων και ιδιωτικών έργων. 

Πληροφορίες: 2106452883 2106458266 6973790219 info@dimosia-erga.com

Συστήματα Διαχείρισης Τεχνικών Εταιρειών και προς πιστοποίηση πρότυπα: 

Τα ποιο διαδεδομένα Συστήματα Διαχείρισης για Τεχνικές Εταιρείες για τα οποία απαιτείται πιστοποίηση για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου είναι:

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2015, το γνωστό πρότυπο για τη ποιότητα,

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015, το πρότυπο για το περιβάλλον

OHSAS 18001 ή ISO 45001:2018, τα πρότυπα για την Υ&Α στην εργασία

Έχει εμφανιστεί κατά καιρούς σε διαγωνισμούς του Δημοσίου η απαίτηση για πιστοποίηση στα παρακάτω Συστήματα Διαχείρισης.

:2016, Σύστημα Διαχείρισης Κατά της Δωροδοκίας

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 39001:2012, Συστήματα διαχείρισης Ασφάλειας οδικής κυκλοφορίας

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001:2018 το πρότυπο για τη διαχείριση Ενέργειας

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 27001: 2013, για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων

SA 8000 ή ISO 26000 για τη κοινωνική υπευθυνότητα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22301:2019, για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνέχειας

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 41001:2018, Facility Management Systems

ISO 9001: 2015 & Κανονισμός ΕΕ 2067:2015, για τα Φθοριούχα αέρια

Διαβάστε επίσης:

Εγγραφή τεχνικής εταιρείας στο Μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων ΜΕΕΠ Α1 έως 7ης τάξεως,

Εγγραφή μηχανικού στο Μητρώο εμπειρίας κατασκευαστών ΜΕΚ

Στελέχωση τεχνικής εταιρείας Δημοσίων Έργων από μηχανικούς του ΜΕΚ 

Πιστοποίηση Τεχνικής εταιρείας κατά ΕΛΟΤ ISO OHSAS  

Εγγραφή τεχνικής εταιρείας στο Μητρώο Συμβούλων Διαχείρισης και Διοίκησης Δημοσίων έργων ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.

 

Μπόζος Δημήτρης

COO Dimosia Erga

dimitris@dimosia-erga.com bozosdim@gmail.com

+302106452883 +302106458266 +306973790219

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ιστολόγιο έχουν τύχει επιμελούς επιστημονικής επεξεργασίας, όμως δεν αποτελούν ούτε δύνανται να θεωρηθούν ως νομικές συμβουλές επί συγκεκριμένου ζητήματος. Κατά συνέπεια, ουδεμία ευθύνη φέρουμε έναντι των αναγνωστών του παρόντος σε περίπτωση χρήσης των πληροφοριών αυτών σε νομικά τους ζητήματα. Για οποιοδήποτε νομικό θέμα αντιμετωπίζουν οι αναγνώστες θα πρέπει να απευθύνονται σε κατάλληλους νομικούς συμβούλους. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

διαβασε ακομη:

Uncategorized

ΜΕΕΠ: Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων έργων: Α1 έως 7ης τάξεως. Κριτήρια εγγραφής και αναθεώρησης.

Αναλαμβάνουμε το σύνολο των διαδικασιών εγγραφής & αναθεώρησης σε όλες τις τάξεις του ΜΕΕΠ αυτοτελώς ή μετά από συγχώνευση.Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με

Uncategorized

Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου: Επίβλεψη Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων

Ένας Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου, παρέχει ανεξάρτητες υπηρεσίες Επίβλεψης Εφαρμογής των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε.) με επιθεωρήσεις τρίτου μέρους, που αφορούν πιο αναλυτικά: Τις απαιτήσεις του

Uncategorized

Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας Δημοσίων Έργων ΠΠΕ

Για τα Δημόσια Τεχνικά Έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου από 1.500.000 ευρώ είναι υποχρεωτική η εφαρμογή Π.Π.Ε., όπως αυτό καθορίζεται στις Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΙΠΑΔ /οικ/611/24.07.2001 (ΦΕΚ 1013/Β/02.08.2001): “Οδηγίες

Uncategorized

Μητρώo Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης-Διαχείρισης Έργων ΜΗ.Ε.Σ.Δ.ΔΕ.

Κατάταξη των επιχειρήσεων στο Μητρώο Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.: Οι Επιχειρήσεις Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων κατατάσσονται σε τρεις (3) τάξεις: 1η, 2η και 3η,