Πιστοποιήσεις Τεχνικών εταιρειών κατά ΕΛΟΤ ISO OHSAS

Αναλαμβάνουμε την σχεδίαση, εφαρμογή & ανάπτυξη του συνόλου των παρακάτω προτύπων, για τεχνικές εταιρείες Δημοσίων και ιδιωτικών έργων. 

Πληροφορίες: 2106452883 2106458266 6973790219 info@dimosia-erga.com

Συστήματα Διαχείρισης Τεχνικών Εταιρειών και προς πιστοποίηση πρότυπα: 

Τα ποιο διαδεδομένα Συστήματα Διαχείρισης για Τεχνικές Εταιρείες για τα οποία απαιτείται πιστοποίηση για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου είναι:

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2015, το γνωστό πρότυπο για τη ποιότητα,

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015, το πρότυπο για το περιβάλλον

OHSAS 18001 ή ISO 45001:2018, τα πρότυπα για την Υ&Α στην εργασία

Έχει εμφανιστεί κατά καιρούς σε διαγωνισμούς του Δημοσίου η απαίτηση για πιστοποίηση στα παρακάτω Συστήματα Διαχείρισης.

:2016, Σύστημα Διαχείρισης Κατά της Δωροδοκίας

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 39001:2012, Συστήματα διαχείρισης Ασφάλειας οδικής κυκλοφορίας

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001:2018 το πρότυπο για τη διαχείριση Ενέργειας

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 27001: 2013, για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων

SA 8000 ή ISO 26000 για τη κοινωνική υπευθυνότητα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22301:2019, για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνέχειας

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 41001:2018, Facility Management Systems

ISO 9001: 2015 & Κανονισμός ΕΕ 2067:2015, για τα Φθοριούχα αέρια

Σε συνεργασία με την Qsolutions Σύμβουλοι Μηχανικοί

Διαβάστε επίσης:

Μπόζος Δημήτρης

Chief Operating Officer COO

Technologistiki Start You Up P.C. 

dimitris@dimosia-erga.com bozosdim@gmail.com

+302106452883 +302106458266 +306973790219

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ιστολόγιο έχουν τύχει επιμελούς επιστημονικής επεξεργασίας, όμως δεν αποτελούν ούτε δύνανται να θεωρηθούν ως νομικές συμβουλές επί συγκεκριμένου ζητήματος. Κατά συνέπεια, ουδεμία ευθύνη φέρουμε έναντι των αναγνωστών του παρόντος σε περίπτωση χρήσης των πληροφοριών αυτών σε νομικά τους ζητήματα. Για οποιοδήποτε νομικό θέμα αντιμετωπίζουν οι αναγνώστες θα πρέπει να απευθύνονται σε κατάλληλους νομικούς συμβούλους. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

διαβασε ακομη:

Uncategorized

Ιδιωτικοί φορείς επίβλεψης (ΙΦΕ) Δημοσίων έργων, εγγεγραμμένοι στο ΜΗ.Ε.Σ.Σ.Δ.Ε

Ιδιωτικοί φορείς επίβλεψης (ΙΦΕ), εγγεγραμμένοι στο μητρώο επιχειρήσεων συμβούλων διοίκησης  –  διαχείρισης έργων (ΜΗ.Ε.Σ.Σ.Δ.Ε) Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα 2106452883 2106458266 2106411675 6973790219 info@dimosia-erga.com

Uncategorized

Αίτηση απονομής σύνταξης μηχανικού e-ΕΦΚΑ

Η εταιρεία μας ακολουθώντας τις εξελίξεις αναλαμβάνει την υποβολή & παρακολούθηση  της ηλεκτρονικής αίτησης για απονομή σύνταξης εξ ίδιου δικαιώματος (γήρατος  αναπηρίας), στον Ηλεκτρονικό Εθνικό