Περί των ανώτατων ορίων ανεκτέλεστου ανά τάξη εργοληπτικού πτυχίου ΜΕΕΠ

Περί των ανώτατων ορίων ανεκτέλεστου ανά τάξη εργοληπτικού πτυχίου ΜΕΕΠ.

Ως γνωστόν βάσει της τρέχουσας νομοθεσίας των σύνολο των εγγεγραμμένων  εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ, υπόκεινται σε ανώτατο ανά τάξη, σταθερό όριο ανεκτέλεστου, πλην αυτών που ανήκουν στην 7η τάξη.

Υπάρχει ήδη μια απόφαση του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΑΔΗΣΥ (419\2023) που επιχειρηματολογεί, εισηγείται υπέρ της κατάργησης τους για όλες τις τάξεις, που απομένει να επικυρωθεί ή όχι από το ΣΤΕ.

Το θέμα είναι σημαντικά περίπλοκο. Αποτελεί μια εξίσωση με αρκετές & πολύπλευρες μεταβλητές, η οποία θα πρέπει να επιλυθεί προς το γενικό συμφέρον πολιτών & εθνικής οικονομίας, στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να νομοθετηθούν οι κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες που θα διαφυλάξουν πραγματικά & όχι ονομαστικά:

  • το ενδεχόμενο αύξησης του οικονομικού κινδύνου. Της έκθεσης σε υπερβολικές πιστώσεις, που προάγεται από την παραίσθηση της συνεχούς ανάπτυξης & του σταθερού πληθωρισμού. Όπως την έχουμε βιώσει στο πρόσφατο παρελθόν.
  • το ενδεχόμενο διαστρέβλωσης του ανταγωνισμού & συγκέντρωσης εξουσίας.
  • την δυνατότητα εύκολης εισόδου στην αγορά με σαφή, λογικά κριτήρια & κανόνες για όλους & ειδικότερα για τους νέους μηχανικούς, επιχειρηματίες.

Η πλειοψηφία των εργοληπτικών επιχειρήσεων επιθυμεί την απαλοιφή των μεγίστων ορίων.

Είναι αλήθεια πως τα όρια δεν έχουν αναπροσαρμοστεί εδώ και 22 έτη. Δεν έχουν καν αναθεωρηθεί βάσει των υποκείμενων αυξήσεων κόστους: Υλικών, ανθρώπινου δυναμικού κλπ.

Ίσως μια τέτοια αναπροσαρμογή να αποτελούσε μια δίκαιη & λειτουργική λύση σε συνδυασμό με την σύνδεση του μέγιστου ορίου ανεκτέλεστου με τον κατασκευαστικό τζίρο κάθε εταιρείας καθώς και με συμπληρωματικά οικονομικά κριτήρια, για όλες τις τάξεις εργοληπτικών.

Το ερώτημα είναι κατά πόσον μια απόφαση καθολικής κατάργησης του ανώτατου ορίου ανεκτέλεστου εξυπηρετεί μακροοικονομικά την χώρα.

Προσοχή, όχι τις εταιρείες, αλλά το συνολικό αποτύπωμα της βιομηχανίας παραγωγής δημοσίων έργων.

  • Θα πρέπει να υπάρχουν όρια ανεκτέλεστου ανά τάξη ΜΕΕΠ & για όλες τις τάξεις;
  • Για ημεδαπές & αλλοδαπές ή αλλοδαπών συμφερόντων εταιρείες;
  • Αν ναι ή αν όχι για ποιους λόγους; Συγκεκριμένους λόγους, πέραν του σκεπτικού εναρμόνισης της νομοθεσίας με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.
  • Εξυπηρετούν τα εφαρμοσμένα, πρότυπα τεύχη διακηρύξεων; Αν ναι, πως θα υπάρξουν χωρίς συγκεκριμένους κανόνες;

Εφόσον νομοθετηθεί η κατάργηση των ανωτάτων ορίων ανεκτέλεστου. Θα πρέπει στη θέση τους να υπάρχουν κάποια άλλα κριτήρια ελέγχου; Όπως για παράδειγμα:

  • Χρηματοοικονομικοί δείκτες βιωσιμότητας των εταιρειών βάσει, ενδιάμεσων, οικονομικών καταστάσεων ανά τρίμηνο ή εξάμηνο. Τα τελευταία δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία εταιριών σήμερα Ιούλιο του 2023, είναι αυτά της 31\12\2021. 1,5 χρόνια πίσω.
  • Εξαμηνιαίος απολογισμός των διοικήσεων των εργοληπτικών, με ειδική αναφορά και ανάλυση αριθμοδεικτών σε σχέση με τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων τους, συναρτήσει των προϋπολογισμένων εσόδων τους, καθώς και ειδική αναλυτική έκθεση των εγγυητικών επιστολών σε εκκρεμότητα. Stress tests.
  • Πρόσθετες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικής, τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας όσο το ανεκτέλεστο ανεβαίνει με την ύπαρξη κατωφλιών. Απεριόριστο ανεκτέλεστο με αναλογική αύξηση απαιτήσεων ως προς την πραγματική κατασκευαστική ικανότητα των εταιρειών, ανά κατώφλι ανεκτέλεστου.

Η μειοψηφία των εργοληπτικών που δεν είναι θετική στην κατάργηση των ορίων και θα πρέπει να καταγραφεί, ισχυρίζεται πως από την στιγμή που έχει επενδύσει εν τοις πράγμασι σε: Οικονομικό, τεχνικό & ανθρώπινο δυναμικό, επιθυμεί μια  ακριβοδίκαιη, συγκριτική, αξιολόγηση της δυναμικής και των επενδύσεων της βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Βλέπει το θέμα της αναλογικότητας ή αναλογίας από μια άλλη, οπτική γωνία.

Εντός της μειοψηφίας, αμφισβητείται μεταξύ άλλων και η χρήση μη εγκεκριμένων, ιδιωτών υπεργολάβων ημεδαπών ή αλλοδαπών συμφερόντων.

Ίσως η υποχρεωτική καταγραφή και κατηγοριοποίηση και αυτών στο ΜΕΕΠ, να ήταν μια δίκαιη λύση.

Σημειωτέων οι συγκεκριμένοι, αφανείς, μη εγκεκριμένοι υπεργολάβοι, εκτελούν εργασίες που δεν λογίζονται υπέρ τους κατά την κατάταξη τους στο ΜΕΕΠ. Δεν ελέγχονται επί της ουσίας από τον κύριο του κάθε έργου, ενώ εκτελούν & εμμέσως χρηματοδοτούν τα Δημόσια έργα της χώρας με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Αφανείς, χωρίς έλεγχο και με απεριόριστο ανεκτέλεστο.

Η έλλειψη εργατικού δυναμικού, ενδέχεται να κοστίσει επιπλέον στην ποιότητα & την ταχύτητα κατασκευής των έργων.

Ενδιαφέρουσα η περίοδος που θα ακολουθήσει.

Η συνεργασία κράτους και ιδιωτικής πρωτοβουλίας ήταν πάντα η  λιγότερο επιβλαβής λύση, με τον κρατικό έλεγχο να αποτελεί την βαλβίδα ελέγχου,  αποσυμπίεσης και ισορροπίας. Με τη θεσμοθέτηση των ΙΦΕ (Ιδιωτικών φορέων επίβλεψης), προκύπτει άλλη μια πρόκληση.

Το ΠΔ 71\2019 θέτει απλώς, τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς. Δεδομένης δε της αναστολής του έως 31\12\2023, θα έχουμε σίγουρα ένα πολύ ενδιαφέρον φθινόπωρο.

Διαβάστε επίσης:

Μπόζος Δημήτρης

Chief Operating Officer COO

Technologistiki Start You Up P.C. 

dimitris@dimosia-erga.com bozosdim@gmail.com

+302106452883 +302106458266 +306973790219

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ιστολόγιο έχουν τύχει επιμελούς επιστημονικής επεξεργασίας, όμως δεν αποτελούν ούτε δύνανται να θεωρηθούν ως νομικές συμβουλές επί συγκεκριμένου ζητήματος. Κατά συνέπεια, ουδεμία ευθύνη φέρουμε έναντι των αναγνωστών του παρόντος σε περίπτωση χρήσης των πληροφοριών αυτών σε νομικά τους ζητήματα. Για οποιοδήποτε νομικό θέμα αντιμετωπίζουν οι αναγνώστες θα πρέπει να απευθύνονται σε κατάλληλους νομικούς συμβούλους. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

 

 

 

διαβασε ακομη:

Uncategorized

Εισφορά ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης ΜΕΕΠ σε νέα ΙΚΕ, ΑΕ, με μεταφορά, των εν εξελίξει έργων (ανεκτέλεστου).

Βάσει των διατάξεων του ν. 4935\2022, δίνεται στις ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικά ΜΕΕΠ), να εισφερθούν (“μετασχηματιστούν”) σε νέες ΙΚΕ ΑΕ, ή, σε οποιοδήποτε εταιρικό τύπο,

Uncategorized

ΜΕΕΠ: Παράταση ισχύος πτυχίων ΜΕΕΠ έως 31\12\2023

Σας ενημερώνουμε πως με σχετική τροπολογία 1553/48/2023, παρατείνεται η ισχύς των εν ενεργεία βεβαιώσεων (πτυχίων) ΜΕΕΠ από την 1/1/2023 έως την 31\12\2023. Αναμένουμε την ψήφιση του σχεδίου

Uncategorized

Ιδιωτικοί φορείς επίβλεψης (ΙΦΕ) Δημοσίων έργων, εγγεγραμμένοι στο ΜΗ.Ε.Σ.Σ.Δ.Ε

Ιδιωτικοί φορείς επίβλεψης (ΙΦΕ), εγγεγραμμένοι στο μητρώο επιχειρήσεων συμβούλων διοίκησης  –  διαχείρισης έργων (ΜΗ.Ε.Σ.Σ.Δ.Ε) Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα 2106452883 2106458266 2106411675 6973790219 info@dimosia-erga.com