Mητρώο επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων ΜΗΕΤΕ

Ως «μητρώο επιχειρήσεων τεχνικών έργων» (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) νοείται το μητρώο, στο οποίο εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την εκπόνηση δημοσίων και ιδιωτικών μελετών, την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων ή έργων παραχώρησης ως ανάδοχοι, υπεργολάβοι ή τρίτοι συνεργαζόμενοι καθ’ οιονδήποτε τρόπο με αυτούς και την διοίκηση – διαχείριση δημόσιων και ιδιωτικών έργων και μελετών.

Το ΜΗΕΤΕ αποτελείται από τα κάτωθι επιμέρους μητρώα:

  • Mητρώο μελετητικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων ΜΗΜΕΔΕ
  • Μητρώο μελετητικών επιχειρήσεων ιδιωτικών έργων ΜΗΜΕΙΔΕ
  • Μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων ΜΗΕΕΔΕ
  • Μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων ιδιωτικών έργων ΜΗΕΕΙΔΕ
  • Μητρώο επιχειρήσεων συμβούλων διοίκησης, διαχείρισης έργων ΜΗΕΕΣΔΔΕ

Αναλυτικά:

Ως «μητρώο μελετητικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων» (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) νοείται το μητρώο, στο οποίο εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως νομικής μορφής που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την εκπόνηση δημόσιων μελετών και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονι- κών υπηρεσιών των κατηγοριών της περ. 15 της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις της περ. α της παρ. 12 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 (Α ́ 74),

Ως «μητρώο μελετητικών επιχειρήσεων ιδιωτικών έργων» (ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε.), νοείται το μητρώο, στο οποίο εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως νομικής μορφής που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την εκπόνηση ιδιωτικών μελετών. Η εγγραφή στο συγκεκριμένο μητρώο είναι προαιρετική,

Ως «μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων» (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) νοείται το μητρώο, στο οποίο εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως νομικής μορφής που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την κατασκευή δημοσίων έργων στις κατηγορίες του άρθρου 45 παρ. 2, όπως αναφέρονται στην περ. 7 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016,

Ως «μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων ιδιωτικών έργων» (ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.) νοείται το μητρώο στο οποίο εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως νομικής μορφής που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την κατασκευή ιδιωτικών έργων. Η εγγραφή στο συγκεκριμένο μητρώο είναι προαιρετική,

Ως «μητρώο επιχειρήσεων συμβούλων διοίκησης – διαχείρισης έργων» (ΜΗ.Ε.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.) νοείται το μητρώο, στο οποίο εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως νομικής μορφής που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διοίκηση, διαχείριση έργων του Προσαρτήματος Γ ́, παράρτημα Ι του ν. 4412/2016,

Ως «πτυχίο» μελετητή ή κατασκευαστή νοείται η βεβαίωση εγγραφής στο αντίστοιχο μητρώο Μ.Ε.Μ. ή Μ.Ε.Κ., σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία και αποδεικνύ- ει, έναντι πάντων, την εγγραφή και κατάταξη του μελε- τητή ή κατασκευαστή στις κατηγορίες, και βαθμίδες του αντίστοιχου μητρώου και ακολουθεί τις μεταβολές των στοιχείων στα οποία βασίζεται η κατάταξη αυτή, ενώ «δέσμευση πτυχίου» είναι η διάθεση του πτυχίου μελετητή ή κατασκευαστή για τη στελέχωση ΜΗ.Ε.Τ.Ε. είτε με την ιδιότητα του εταίρου, είτε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είτε ως εξωτερικός συνεργάτης.

Διαβάστε επίσης:

Εγγραφή τεχνικής εταιρείας στο Μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων ΜΕΕΠ Α1 έως 7ης τάξεως,

Εγγραφή μηχανικού στο Μητρώο εμπειρίας κατασκευαστών ΜΕΚ

Στελέχωση τεχνικής εταιρείας Δημοσίων Έργων από μηχανικούς του ΜΕΚ 

Πιστοποίηση Τεχνικής εταιρείας κατά ΕΛΟΤ ISO OHSAS  

Εγγραφή τεχνικής εταιρείας στο Μητρώο Συμβούλων Διαχείρισης και Διοίκησης Δημοσίων έργων ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.

 

Μπόζος Δημήτρης

COO Dimosia Erga

dimitris@dimosia-erga.com bozosdim@gmail.com

+302106452883 +302106458266 +306973790219

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ιστολόγιο έχουν τύχει επιμελούς επιστημονικής επεξεργασίας, όμως δεν αποτελούν ούτε δύνανται να θεωρηθούν ως νομικές συμβουλές επί συγκεκριμένου ζητήματος. Κατά συνέπεια, ουδεμία ευθύνη φέρουμε έναντι των αναγνωστών του παρόντος σε περίπτωση χρήσης των πληροφοριών αυτών σε νομικά τους ζητήματα. Για οποιοδήποτε νομικό θέμα αντιμετωπίζουν οι αναγνώστες θα πρέπει να απευθύνονται σε κατάλληλους νομικούς συμβούλους. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

διαβασε ακομη:

Uncategorized

ΜΕΕΠ: Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων έργων: Α1 έως 7ης τάξεως. Κριτήρια εγγραφής και αναθεώρησης.

Αναλαμβάνουμε το σύνολο των διαδικασιών εγγραφής & αναθεώρησης σε όλες τις τάξεις του ΜΕΕΠ αυτοτελώς ή μετά από συγχώνευση.Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με

Uncategorized

Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου: Επίβλεψη Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων

Ένας Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου, παρέχει ανεξάρτητες υπηρεσίες Επίβλεψης Εφαρμογής των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε.) με επιθεωρήσεις τρίτου μέρους, που αφορούν πιο αναλυτικά: Τις απαιτήσεις του

Uncategorized

Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας Δημοσίων Έργων ΠΠΕ

Για τα Δημόσια Τεχνικά Έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου από 1.500.000 ευρώ είναι υποχρεωτική η εφαρμογή Π.Π.Ε., όπως αυτό καθορίζεται στις Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΙΠΑΔ /οικ/611/24.07.2001 (ΦΕΚ 1013/Β/02.08.2001): “Οδηγίες