ΜΕΕΠ: Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων έργων: Α1 έως 7ης τάξεως. Κριτήρια εγγραφής και αναθεώρησης.

Αναλαμβάνουμε το σύνολο των διαδικασιών εγγραφής & αναθεώρησης σε όλες τις τάξεις του ΜΕΕΠ αυτοτελώς ή μετά από συγχώνευση.Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Μπόζο Δημήτρη:

  • Τηλ: 2106452883. 2106458266. 6973790219
  • Email: bozosdim@gmail.com, dimitris@dimosia-erga.com, info@dimosia-erga.com
  • Site: dimosia-erga.com

Κριτήρια Εγγραφής & αναθεώρησης. Ελάχιστοι προϋπολογισμοί ανά κατηγορία έργου, ελάχιστα λογιστικά κριτήρια, απαιτούμενη στελέχωση με μηχανικούς του ΜΕΚ Ν.3669/2008:  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Ανώτατα όρια προϋπολογισμού και ανεκτέλεστου ανά τάξη

Τάξη Ανώτατο Όριο Προυπολογισμού Ανώτατο Όριο Προυπολογισμού Κ/Ξ Ανώτατο Όριο Ανεκτελέστου
Ανά Κατηγορία έργου
Δεν Υπάρχει Όριο Δεν υπάρχει Όριο 704.382.688 €
44.000.000 € 60.000.000 € 132.000.000 €
22.000.000 € 27.500.000 € 66.000.000 €
7.500.000 € 11.125.000 € 22.500.000 €
3.750.000 € 4.687.500 € 11.250.000 €
1.500.000 € 2.062.500 € 4.500.000 €
750.000 € 937.500 € 2.250.000 €
Α2 300.000 € 412.500 € 900.000 €
Α1 90.000 € 142.500 € 270.000 €
Υπο τις προυποθέσεις του άρθρου 16 του Ν. 3669/2008

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Ελάχιστα όρια 3ης έως 7ης τάξεως

Ελάχιστες απαιτήσεις : ελάχιστα απαιτούμενα αριθμητών κλάσμάτων τύπου κατάταξης
ΤΑΞΗ ΜΕΕΠ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΑΓΙΑ
Βασική κατηγορία έργου Συμπληρωματικές κατηγορίες έργου > Απόλυτη τιμή > ΑΚΙΝΗΤΑ > Μηχανολογικός Εξοπλισμός>
 375.000,00 €  75.000,00 €
 1.031.250,00 €  206.250,00 €  750.000,00 €  150.000,00 €  45.000,00 €  45.000,00 €
 2.812.500,00 €  562.500,00 €  2.250.000,00 €  450.000,00 €  135.000,00 €  135.000,00 €
 5.625.000,00 €  1.125.000,00 €  4.500.000,00 €  900.000,00 €  270.000,00 €  270.000,00 €
 33.750.000,00 €  6.750.000,00 €  45.000.000,00 €  9.000.000,00 €  2.700.000,00 €  2.700.000,00 €

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Απαιτούμενη στελέχωση με μηχανικούς του ΜΕΚ ανά τάξη ΜΕΕΠ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΚ
Τάξη ΜΕΕΠ Βασική Κατηγορία Συμπληρωματικές έως και την 4η κατηγορία έργου Συμπληρωματικές  > 5η κατηγορία έργου με σκοπό την λήψη Γενικού Πτυχίου
Α1 1 Α 1 Α
Α2
ή
1Β+2Α
ή
ή 1Γ+2Β
 1Δ+ 1Γ  1Δ  –
ή  2Γ  –
 2Δ + 2Γ  2Δ  1Δ
ή  1Δ+4Γ  1Δ + 2Γ  2Γ
ή  2Δ+1Γ+2Β  1Δ + 1Γ + 2Β  1Γ + 2Β
ή  1Δ+3Γ+2Β
 3Δ + 2Γ  3Δ  1Δ
ή  2Δ + 4Γ  2Δ+2Γ  2Γ
ή  3Δ + 1Γ + 2 Β  2Δ + 1Γ + 2Β  1Γ + 2Β
ή  2Δ + 3Γ + 2Β
 5Δ + 4Γ + 1Β  4Δ  1Δ
ή  4Δ + 6Γ + 1 Β  3Δ+2Γ  2Γ
ή  5Δ +3Γ + 3Β  3Δ + 1Γ + 2Β  1Γ + 2Β
ή  4Δ + 5Γ + 3Β
 14Δ+12Γ
 Δυνατότητα αντικατάστασης ως 4Δ με 8 ΜΕΚ Γ & 4 ΜΕΚ Γ με 8 ΜΕΚ Β

Λοιπά κριτήρια εγγραφής και αναθεώρησης ανά τάξη ΜΕΕΠ > 3ης:

Από την 3ητάξη και άνω απαιτούνται εκτός των παραπάνω ελαχίστων και τα κάτωθι:

  1. Βαθμολογία τύπου κατάταξης κατά των κάτωθι πίνακα:

 Πίνακας 4: Αναλογούντα μεγέθη, συντελεστής επανάκρισης Γ, αποτέλεσμα τύπου κατάταξης ανά τάξη ΜΕΕΠ.

ΤΑΞΗ ΜΕΕΠ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΑΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Γ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
 2.025.000,00 €  750.000,00 €  150.000,00 € 70 75
 4.125.000,00 €  1.500.000,00 €  300.000,00 € 90 120
 11.250.000,00 €  4.500.000,00 €  900.000,00 € 140 170
 22.500.000,00 €  9.000.000,00 €  1.800.000,00 € 180 250
 135.000.000,00 €  90.000.000,00 €  18.000.000,00 € 300 500

2. Δείκτες Βιωσιμότητας Ισολογισμού εγγραφής ή αναθεώρησης:

  • Ίδια κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων > 0.4
  • Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις > 0.6

Ελάχιστες λογιστικές απαιτήσεις κατάταξης στην 1η& 2ητάξη του ΜΕΕΠ:
Πίνακας 5:

Ελάχιστες λογιστικές απαιτήσεις κατάταξης στην 1η& 2ητάξη του ΜΕΕΠ:

Πίνακας 5:

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΑΞΗ ΜΕΕΠ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΑΓΙΑ
> >
 50.000,00 €  50.000,00 €
 100.000,00 €  100.000,00 €

*Ισχύουν σωρευτικά. Για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία που δεν ελέγχονται απο ορκωτό λογιστή απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης υπολοποίου του συνόλου των τραπεζικών λογαριασμών τους.   

 Για τις τάξεις Α1 & Α2 αρκεί η στελέχωση του Πίνακα 3

Διαβάστε επίσης:

Μπόζος Δημήτρης

Chief Operating Officer COO

Technologistiki Start You Up P.C. 

dimitris@dimosia-erga.com bozosdim@gmail.com

+302106452883 +302106458266 +306973790219

διαβασε ακομη:

Uncategorized

Εισφορά ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης ΜΕΕΠ σε νέα ΙΚΕ, ΑΕ, με μεταφορά, των εν εξελίξει έργων (ανεκτέλεστου).

Βάσει των διατάξεων του ν. 4935\2022 καθώς των αντίστοιχων του ν. 4601\2019, δίνεται στις ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικά ΜΕΕΠ), να εισφερθούν (“μετασχηματιστούν”) σε νέες ΙΚΕ

Uncategorized

Περί των ανώτατων ορίων ανεκτέλεστου ανά τάξη εργοληπτικού πτυχίου ΜΕΕΠ

Περί των ανώτατων ορίων ανεκτέλεστου ανά τάξη εργοληπτικού πτυχίου ΜΕΕΠ. Ως γνωστόν βάσει της τρέχουσας νομοθεσίας των σύνολο των εγγεγραμμένων  εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ, υπόκεινται

Uncategorized

ΜΕΕΠ: Παράταση ισχύος πτυχίων ΜΕΕΠ έως 31\12\2023

Σας ενημερώνουμε πως με σχετική τροπολογία 1553/48/2023, παρατείνεται η ισχύς των εν ενεργεία βεβαιώσεων (πτυχίων) ΜΕΕΠ από την 1/1/2023 έως την 31\12\2023. Αναμένουμε την ψήφιση του σχεδίου

Uncategorized

Ιδιωτικοί φορείς επίβλεψης (ΙΦΕ) Δημοσίων έργων, εγγεγραμμένοι στο ΜΗ.Ε.Σ.Σ.Δ.Ε

Ιδιωτικοί φορείς επίβλεψης (ΙΦΕ), εγγεγραμμένοι στο μητρώο επιχειρήσεων συμβούλων διοίκησης  –  διαχείρισης έργων (ΜΗ.Ε.Σ.Σ.Δ.Ε) Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα 2106452883 2106458266 2106411675 6973790219 info@dimosia-erga.com