ΜΕΕΠ: Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων έργων: Α1 έως 7ης τάξεως. Κριτήρια εγγραφής και αναθεώρησης.

Αναλαμβάνουμε το σύνολο των διαδικασιών εγγραφής & αναθεώρησης σε όλες τις τάξεις του ΜΕΕΠ αυτοτελώς ή μετά από συγχώνευση.Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Μπόζο Δημήτρη:

  • Τηλ: 2106452883. 2106458266. 6973790219
  • Email: bozosdim@gmail.com, dimitris@dimosia-erga.com, info@dimosia-erga.com
  • Site: dimosia-erga.com

Κριτήρια Εγγραφής & αναθεώρησης. Ελάχιστοι προϋπολογισμοί ανά κατηγορία έργου, ελάχιστα λογιστικά κριτήρια, απαιτούμενη στελέχωση με μηχανικούς του ΜΕΚ Ν.3669/2008:  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Ανώτατα όρια προϋπολογισμού και ανεκτέλεστου ανά τάξη

Τάξη Ανώτατο Όριο Προυπολογισμού Ανώτατο Όριο Προυπολογισμού Κ/Ξ Ανώτατο Όριο Ανεκτελέστου
Ανά Κατηγορία έργου
Δεν Υπάρχει Όριο Δεν υπάρχει Όριο 704.382.688 €
44.000.000 € 60.000.000 € 132.000.000 €
22.000.000 € 27.500.000 € 66.000.000 €
7.500.000 € 11.125.000 € 22.500.000 €
3.750.000 € 4.687.500 € 11.250.000 €
1.500.000 € 2.062.500 € 4.500.000 €
750.000 € 937.500 € 2.250.000 €
Α2 300.000 € 412.500 € 900.000 €
Α1 90.000 € 142.500 € 270.000 €
Υπο τις προυποθέσεις του άρθρου 16 του Ν. 3669/2008

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Ελάχιστα όρια 3ης έως 7ης τάξεως

Ελάχιστες απαιτήσεις : ελάχιστα απαιτούμενα αριθμητών κλάσμάτων τύπου κατάταξης
ΤΑΞΗ ΜΕΕΠ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΑΓΙΑ
Βασική κατηγορία έργου Συμπληρωματικές κατηγορίες έργου > Απόλυτη τιμή > ΑΚΙΝΗΤΑ > Μηχανολογικός Εξοπλισμός>
 375.000,00 €  75.000,00 €
 1.031.250,00 €  206.250,00 €  750.000,00 €  150.000,00 €  45.000,00 €  45.000,00 €
 2.812.500,00 €  562.500,00 €  2.250.000,00 €  450.000,00 €  135.000,00 €  135.000,00 €
 5.625.000,00 €  1.125.000,00 €  4.500.000,00 €  900.000,00 €  270.000,00 €  270.000,00 €
 33.750.000,00 €  6.750.000,00 €  45.000.000,00 €  9.000.000,00 €  2.700.000,00 €  2.700.000,00 €

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Απαιτούμενη στελέχωση με μηχανικούς του ΜΕΚ ανά τάξη ΜΕΕΠ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΚ
Τάξη ΜΕΕΠ Βασική Κατηγορία Συμπληρωματικές έως και την 4η κατηγορία έργου Συμπληρωματικές  > 5η κατηγορία έργου με σκοπό την λήψη Γενικού Πτυχίου
Α1 1 Α 1 Α
Α2
ή
1Β+2Α
ή
ή 1Γ+2Β
 1Δ+ 1Γ  1Δ  –
ή  2Γ  –
 2Δ + 2Γ  2Δ  1Δ
ή  1Δ+4Γ  1Δ + 2Γ  2Γ
ή  2Δ+1Γ+2Β  1Δ + 1Γ + 2Β  1Γ + 2Β
ή  1Δ+3Γ+2Β
 3Δ + 2Γ  3Δ  1Δ
ή  2Δ + 4Γ  2Δ+2Γ  2Γ
ή  3Δ + 1Γ + 2 Β  2Δ + 1Γ + 2Β  1Γ + 2Β
ή  2Δ + 3Γ + 2Β
 5Δ + 4Γ + 1Β  4Δ  1Δ
ή  4Δ + 6Γ + 1 Β  3Δ+2Γ  2Γ
ή  5Δ +3Γ + 3Β  3Δ + 1Γ + 2Β  1Γ + 2Β
ή  4Δ + 5Γ + 3Β
 14Δ+12Γ
 Δυνατότητα αντικατάστασης ως 4Δ με 8 ΜΕΚ Γ & 4 ΜΕΚ Γ με 8 ΜΕΚ Β

Λοιπά κριτήρια εγγραφής και αναθεώρησης ανά τάξη ΜΕΕΠ > 3ης:

Από την 3ητάξη και άνω απαιτούνται εκτός των παραπάνω ελαχίστων και τα κάτωθι:

  1. Βαθμολογία τύπου κατάταξης κατά των κάτωθι πίνακα:

 Πίνακας 4: Αναλογούντα μεγέθη, συντελεστής επανάκρισης Γ, αποτέλεσμα τύπου κατάταξης ανά τάξη ΜΕΕΠ.

ΤΑΞΗ ΜΕΕΠ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΑΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Γ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
 2.025.000,00 €  750.000,00 €  150.000,00 € 70 75
 4.125.000,00 €  1.500.000,00 €  300.000,00 € 90 120
 11.250.000,00 €  4.500.000,00 €  900.000,00 € 140 170
 22.500.000,00 €  9.000.000,00 €  1.800.000,00 € 180 250
 135.000.000,00 €  90.000.000,00 €  18.000.000,00 € 300 500

2. Δείκτες Βιωσιμότητας Ισολογισμού εγγραφής ή αναθεώρησης:

  • Ίδια κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων > 0.4
  • Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις > 0.6

Ελάχιστες λογιστικές απαιτήσεις κατάταξης στην 1η& 2ητάξη του ΜΕΕΠ:
Πίνακας 5:

Ελάχιστες λογιστικές απαιτήσεις κατάταξης στην 1η& 2ητάξη του ΜΕΕΠ:

Πίνακας 5:

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΑΞΗ ΜΕΕΠ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΑΓΙΑ
> >
 50.000,00 €  50.000,00 €
 100.000,00 €  100.000,00 €

*Ισχύουν σωρευτικά. Για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία που δεν ελέγχονται απο ορκωτό λογιστή απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης υπολοποίου του συνόλου των τραπεζικών λογαριασμών τους.   

 Για τις τάξεις Α1 & Α2 αρκεί η στελέχωση του Πίνακα 3

Διαβάστε επίσης:

Μπόζος Δημήτρης

Chief Operating Officer COO

Technologistiki Start You Up P.C. 

dimitris@dimosia-erga.com bozosdim@gmail.com

+302106452883 +302106458266 +306973790219

διαβασε ακομη:

Uncategorized

Εγγραφή και αναβάθμιση στο ΜΕΚ με το ΠΔ71

ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (Μ.Ε.Κ.) Αναλαμβάνουμε το σύνολο των διαδικασιών, εγγραφής, αναθεώρησης στα νέα μητρώα του ΜΗ.Τ.Ε.: ΜΕΚ, ΜΕΜ, ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε. πρώην ΜΕΕΠ, ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε., ΜΗ. Μ.Ε.ΙΔ.Ε,

Uncategorized

Νέο μητρώο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. ΙΦΕ.

Ιδιωτικοί φορείς επίβλεψης (ΙΦΕ), εγγεγραμμένοι στο μητρώο επιχειρήσεων συμβούλων διοίκησης  –  διαχείρισης έργων (ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε) Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 63 Α\01.05.2024 ο Ν. 5106\2024 στα άρθρα 140