ΜΕΕΠ: Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων έργων: Α1 έως 7ης τάξεως. Κριτήρια εγγραφής και αναθεώρησης.

Αναλαμβάνουμε το σύνολο των διαδικασιών εγγραφής & αναθεώρησης σε όλες τις τάξεις του ΜΕΕΠ αυτοτελώς ή μετά από συγχώνευση.Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Μπόζο Δημήτρη:

  • Τηλ: 2106452883. 2106458266. 6973790219
  • Email: info@dimosia-erga.com, dimitris@dimosia-erga.com
  • Site: dimosia-erga.com

Κριτήρια Εγγραφής & αναθεώρησης. Ελάχιστοι προϋπολογισμοί ανά κατηγορία έργου, ελάχιστα λογιστικά κριτήρια, απαιτούμενη στελέχωση με μηχανικούς του ΜΕΚ Ν.3669/2008:  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Ανώτατα όρια προϋπολογισμού και ανεκτέλεστου ανά τάξη

Τάξη Ανώτατο Όριο Προυπολογισμού Ανώτατο Όριο Προυπολογισμού Κ/Ξ Ανώτατο Όριο Ανεκτελέστου
Ανά Κατηγορία έργου
Δεν Υπάρχει Όριο Δεν υπάρχει Όριο 704.382.688 €
44.000.000 € 60.000.000 € 132.000.000 €
22.000.000 € 27.500.000 € 66.000.000 €
7.500.000 € 11.125.000 € 22.500.000 €
3.750.000 € 4.687.500 € 11.250.000 €
1.500.000 € 2.062.500 € 4.500.000 €
750.000 € 937.500 € 2.250.000 €
Α2 300.000 € 412.500 € 900.000 €
Α1 90.000 € 142.500 € 270.000 €
Υπο τις προυποθέσεις του άρθρου 16 του Ν. 3669/2008

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Ελάχιστα όρια 3ης έως 7ης τάξεως

Ελάχιστες απαιτήσεις : ελάχιστα απαιτούμενα αριθμητών κλάσμάτων τύπου κατάταξης
ΤΑΞΗ ΜΕΕΠ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΑΓΙΑ
Βασική κατηγορία έργου Συμπληρωματικές κατηγορίες έργου > Απόλυτη τιμή > ΑΚΙΝΗΤΑ > Μηχανολογικός Εξοπλισμός>
 375.000,00 €  75.000,00 €
 1.031.250,00 €  206.250,00 €  750.000,00 €  150.000,00 €  45.000,00 €  45.000,00 €
 2.812.500,00 €  562.500,00 €  2.250.000,00 €  450.000,00 €  135.000,00 €  135.000,00 €
 5.625.000,00 €  1.125.000,00 €  4.500.000,00 €  900.000,00 €  270.000,00 €  270.000,00 €
 33.750.000,00 €  6.750.000,00 €  45.000.000,00 €  9.000.000,00 €  2.700.000,00 €  2.700.000,00 €

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Απαιτούμενη στελέχωση με μηχανικούς του ΜΕΚ ανά τάξη ΜΕΕΠ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΚ
Τάξη ΜΕΕΠ Βασική Κατηγορία Συμπληρωματικές έως και την 4η κατηγορία έργου Συμπληρωματικές  > 5η κατηγορία έργου με σκοπό την λήψη Γενικού Πτυχίου
Α1 1 Α 1 Α
Α2
ή
1Β+2Α
ή
ή 1Γ+2Β
 1Δ+ 1Γ  1Δ  –
ή  2Γ  –
 2Δ + 2Γ  2Δ  1Δ
ή  1Δ+4Γ  1Δ + 2Γ  2Γ
ή  2Δ+1Γ+2Β  1Δ + 1Γ + 2Β  1Γ + 2Β
ή  1Δ+3Γ+2Β
 3Δ + 2Γ  3Δ  1Δ
ή  2Δ + 4Γ  2Δ+2Γ  2Γ
ή  3Δ + 1Γ + 2 Β  2Δ + 1Γ + 2Β  1Γ + 2Β
ή  2Δ + 3Γ + 2Β
 5Δ + 4Γ + 1Β  4Δ  1Δ
ή  4Δ + 6Γ + 1 Β  3Δ+2Γ  2Γ
ή  5Δ +3Γ + 3Β  3Δ + 1Γ + 2Β  1Γ + 2Β
ή  4Δ + 5Γ + 3Β
 14Δ+12Γ
 Δυνατότητα αντικατάστασης ως 4Δ με 8 ΜΕΚ Γ & 4 ΜΕΚ Γ με 8 ΜΕΚ Β

Λοιπά κριτήρια εγγραφής και αναθεώρησης ανά τάξη ΜΕΕΠ > 3ης:

Από την 3ητάξη και άνω απαιτούνται εκτός των παραπάνω ελαχίστων και τα κάτωθι:

  1. Βαθμολογία τύπου κατάταξης κατά των κάτωθι πίνακα:

 Πίνακας 4: Αναλογούντα μεγέθη, συντελεστής επανάκρισης Γ, αποτέλεσμα τύπου κατάταξης ανά τάξη ΜΕΕΠ.

ΤΑΞΗ ΜΕΕΠ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΑΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Γ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
 2.025.000,00 €  750.000,00 €  150.000,00 € 70 75
 4.125.000,00 €  1.500.000,00 €  300.000,00 € 90 120
 11.250.000,00 €  4.500.000,00 €  900.000,00 € 140 170
 22.500.000,00 €  9.000.000,00 €  1.800.000,00 € 180 250
 135.000.000,00 €  90.000.000,00 €  18.000.000,00 € 300 500

2. Δείκτες Βιωσιμότητας Ισολογισμού εγγραφής ή αναθεώρησης:

  • Ίδια κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων > 0.4
  • Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις > 0.6

Ελάχιστες λογιστικές απαιτήσεις κατάταξης στην 1η& 2ητάξη του ΜΕΕΠ:
Πίνακας 5:

Ελάχιστες λογιστικές απαιτήσεις κατάταξης στην 1η& 2ητάξη του ΜΕΕΠ:

Πίνακας 5:

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΑΞΗ ΜΕΕΠ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΑΓΙΑ
> >
 50.000,00 €  50.000,00 €
 100.000,00 €  100.000,00 €

*Ισχύουν σωρευτικά. Για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία που δεν ελέγχονται απο ορκωτό λογιστή απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης υπολοποίου του συνόλου των τραπεζικών λογαριασμών τους.   

 Για τις τάξεις Α1 & Α2 αρκεί η στελέχωση του Πίνακα 3

Διαβάστε επίσης:

Εγγραφή τεχνικής εταιρείας στο Μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων ΜΕΕΠ Α1 έως 7ης τάξεως,

Εγγραφή μηχανικού στο Μητρώο εμπειρίας κατασκευαστών ΜΕΚ

Στελέχωση τεχνικής εταιρείας Δημοσίων Έργων από μηχανικούς του ΜΕΚ 

Πιστοποίηση Τεχνικής εταιρείας κατά ΕΛΟΤ ISO OHSAS  

Εγγραφή τεχνικής εταιρείας στο Μητρώο Συμβούλων Διαχείρισης και Διοίκησης Δημοσίων έργων ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.

 

Μπόζος Δημήτρης

COO Dimosia Erga

dimitris@dimosia-erga.com bozosdim@gmail.com

+302106452883 +302106458266 +306973790219

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ιστολόγιο έχουν τύχει επιμελούς επιστημονικής επεξεργασίας, όμως δεν αποτελούν ούτε δύνανται να θεωρηθούν ως νομικές συμβουλές επί συγκεκριμένου ζητήματος. Κατά συνέπεια, ουδεμία ευθύνη φέρουμε έναντι των αναγνωστών του παρόντος σε περίπτωση χρήσης των πληροφοριών αυτών σε νομικά τους ζητήματα. Για οποιοδήποτε νομικό θέμα αντιμετωπίζουν οι αναγνώστες θα πρέπει να απευθύνονται σε κατάλληλους νομικούς συμβούλους. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

διαβασε ακομη:

Uncategorized

Ατομικά και εταιρικά μελετητικά πτυχία

Ατομικά και εταιρικά μελετητικά πτυχία: Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να καλείτε στα 2106452883, 2106458266. info@dimosia-erga.com ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ – Μηχανικοί: Οι μελετητές εγγράφονται και κατατάσσονται στο Μητρώο

Uncategorized

Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου: Επίβλεψη Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων

Ένας Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου, παρέχει ανεξάρτητες υπηρεσίες Επίβλεψης Εφαρμογής των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε.) με επιθεωρήσεις τρίτου μέρους, που αφορούν πιο αναλυτικά: Τις απαιτήσεις του

Uncategorized

Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας Δημοσίων Έργων ΠΠΕ

Για τα Δημόσια Τεχνικά Έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου από 1.500.000 ευρώ είναι υποχρεωτική η εφαρμογή Π.Π.Ε., όπως αυτό καθορίζεται στις Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΙΠΑΔ /οικ/611/24.07.2001 (ΦΕΚ 1013/Β/02.08.2001): “Οδηγίες