ΜΕΕΠ κριτήρια εγγραφής και αναθεώρησης

Εγγραφή & Αναθεώρηση στο ΜΕΕΠ έως τις 31/12/2020

 

  • Βάσει του άρθρου 188 του Ν. 4635/2019, αναστέλλεται η εφαρμογή του ΠΔ 71/2019 από την 3/7/2019 έως τις 31/12/2020.
  • Οι βεβαιώσεις ΜΕΕΠ που ήταν σε ισχύ την 3/7/2019, εξακολουθούν να ισχύουν έως τις 31/12/2020, εφόσον κατά την 2/7/2019 πληρούνται οι προϋποθέσεις του Ν. 3669/2008.
  • Αιτήσεις αναθεώρησης, μεταβολών ή εγγραφής στο ΜΕΕΠ από την 3/7/2019 & στο εξής θα οδηγούν στην έκδοση νέου ΜΕΕΠ, με ισχύ έως την 31/12/2020.
  • Το σύνολο των εργοληπτικών βεβαιώσεων παύει να ισχύει την 31/12/2020.

Τα ελάχιστα απαιτούμενα ποσά (Εμπειρίας 3 ετίας, Ιδίων Κεφαλαίων, Παγίων), ανά τάξη ΜΕΕΠ: 

Ελάχιστα απαιτούμενα ποσά σε ευρώ : 
Τάξη ΜΕΕΠ Κατασκευαστική Εμπειρία 3 ετίας Ίδια Κεφάλαια Πάγια
Βασική> Συμπληρωματικές> > Σύνολο> Ακίνητα> Μηχαν. εξοπλισμός >
375.000 75.000
1.031.250 206.250 750.000 150.000 45.000 45.000
2.812.500 562.500 2.250.000 450.000 135.000 135.000
5.625.000 1.125.000 4.500.000 900.000 270.000 270.000
33.750.000 6.750.000 45.000.000 9.000.000 2.700.000 2.700.000

Εκτός των παραπάνω απαιτούνται επίσης:

  • Ελάχιστη στελέχωση με μηχανικούς του ΜΕΚ.
  • Τήρηση Δεικτών βιωσιμότητας.
  • Κάλυψη του τύπου κατάταξης του Ν.3669/2008 ανά τάξη ΜΕΕΠ.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, μπορείτε να μας καλέσετε στα 2106452883, 2106458266 καθώς και στο email: info@dimosia-erga.com.

Διαβάστε επίσης:

Εγγραφή τεχνικής εταιρείας στο Μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων ΜΕΕΠ Α1 έως 7ης τάξεως,

Εγγραφή μηχανικού στο Μητρώο εμπειρίας κατασκευαστών ΜΕΚ

Στελέχωση τεχνικής εταιρείας Δημοσίων Έργων από μηχανικούς του ΜΕΚ 

Πιστοποίηση Τεχνικής εταιρείας κατά ΕΛΟΤ ISO OHSAS  

Εγγραφή τεχνικής εταιρείας στο Μητρώο Συμβούλων Διαχείρισης και Διοίκησης Δημοσίων έργων ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.

 

Μπόζος Δημήτρης

COO Dimosia Erga

dimitris@dimosia-erga.com bozosdim@gmail.com

+302106452883 +302106458266 +306973790219

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ιστολόγιο έχουν τύχει επιμελούς επιστημονικής επεξεργασίας, όμως δεν αποτελούν ούτε δύνανται να θεωρηθούν ως νομικές συμβουλές επί συγκεκριμένου ζητήματος. Κατά συνέπεια, ουδεμία ευθύνη φέρουμε έναντι των αναγνωστών του παρόντος σε περίπτωση χρήσης των πληροφοριών αυτών σε νομικά τους ζητήματα. Για οποιοδήποτε νομικό θέμα αντιμετωπίζουν οι αναγνώστες θα πρέπει να απευθύνονται σε κατάλληλους νομικούς συμβούλους. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

διαβασε ακομη:

Uncategorized

Ατομικά και εταιρικά μελετητικά πτυχία

Ατομικά και εταιρικά μελετητικά πτυχία: Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να καλείτε στα 2106452883, 2106458266. info@dimosia-erga.com ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ – Μηχανικοί: Οι μελετητές εγγράφονται και κατατάσσονται στο Μητρώο

Uncategorized

ΜΕΕΠ: Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων έργων: Α1 έως 7ης τάξεως. Κριτήρια εγγραφής και αναθεώρησης.

Αναλαμβάνουμε το σύνολο των διαδικασιών εγγραφής & αναθεώρησης σε όλες τις τάξεις του ΜΕΕΠ αυτοτελώς ή μετά από συγχώνευση.Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με

Uncategorized

Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου: Επίβλεψη Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων

Ένας Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου, παρέχει ανεξάρτητες υπηρεσίες Επίβλεψης Εφαρμογής των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε.) με επιθεωρήσεις τρίτου μέρους, που αφορούν πιο αναλυτικά: Τις απαιτήσεις του