ΜΕΕΠ κριτήρια εγγραφής και αναθεώρησης

Εγγραφή & Αναθεώρηση στο ΜΕΕΠ έως τις 31/12/2020

 

  • Βάσει του άρθρου 188 του Ν. 4635/2019, αναστέλλεται η εφαρμογή του ΠΔ 71/2019 από την 3/7/2019 έως τις 31/12/2020.
  • Οι βεβαιώσεις ΜΕΕΠ που ήταν σε ισχύ την 3/7/2019, εξακολουθούν να ισχύουν έως τις 31/12/2020, εφόσον κατά την 2/7/2019 πληρούνται οι προϋποθέσεις του Ν. 3669/2008.
  • Αιτήσεις αναθεώρησης, μεταβολών ή εγγραφής στο ΜΕΕΠ από την 3/7/2019 & στο εξής θα οδηγούν στην έκδοση νέου ΜΕΕΠ, με ισχύ έως την 31/12/2020.
  • Το σύνολο των εργοληπτικών βεβαιώσεων παύει να ισχύει την 31/12/2020.

Τα ελάχιστα απαιτούμενα ποσά (Εμπειρίας 3 ετίας, Ιδίων Κεφαλαίων, Παγίων), ανά τάξη ΜΕΕΠ: 

Ελάχιστα απαιτούμενα ποσά σε ευρώ : 
Τάξη ΜΕΕΠ Κατασκευαστική Εμπειρία 3 ετίας Ίδια Κεφάλαια Πάγια
Βασική> Συμπληρωματικές> > Σύνολο> Ακίνητα> Μηχαν. εξοπλισμός >
375.000 75.000
1.031.250 206.250 750.000 150.000 45.000 45.000
2.812.500 562.500 2.250.000 450.000 135.000 135.000
5.625.000 1.125.000 4.500.000 900.000 270.000 270.000
33.750.000 6.750.000 45.000.000 9.000.000 2.700.000 2.700.000

Εκτός των παραπάνω απαιτούνται επίσης:

  • Ελάχιστη στελέχωση με μηχανικούς του ΜΕΚ.
  • Τήρηση Δεικτών βιωσιμότητας.
  • Κάλυψη του τύπου κατάταξης του Ν.3669/2008 ανά τάξη ΜΕΕΠ.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, μπορείτε να μας καλέσετε στα 2106452883, 2106458266 καθώς και στο email: info@dimosia-erga.com.

Διαβάστε επίσης:

Μπόζος Δημήτρης

Chief Operating Officer COO

Technologistiki Start You Up P.C. 

dimitris@dimosia-erga.com bozosdim@gmail.com

+302106452883 +302106458266 +306973790219

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ιστολόγιο έχουν τύχει επιμελούς επιστημονικής επεξεργασίας, όμως δεν αποτελούν ούτε δύνανται να θεωρηθούν ως νομικές συμβουλές επί συγκεκριμένου ζητήματος. Κατά συνέπεια, ουδεμία ευθύνη φέρουμε έναντι των αναγνωστών του παρόντος σε περίπτωση χρήσης των πληροφοριών αυτών σε νομικά τους ζητήματα. Για οποιοδήποτε νομικό θέμα αντιμετωπίζουν οι αναγνώστες θα πρέπει να απευθύνονται σε κατάλληλους νομικούς συμβούλους. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

διαβασε ακομη:

Uncategorized

Εισφορά ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης ΜΕΕΠ σε νέα ΙΚΕ, ΑΕ, με μεταφορά, των εν εξελίξει έργων (ανεκτέλεστου).

Βάσει των διατάξεων του ν. 4935\2022, δίνεται στις ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικά ΜΕΕΠ), να εισφερθούν (“μετασχηματιστούν”) σε νέες ΙΚΕ ΑΕ, ή, σε οποιοδήποτε εταιρικό τύπο,

Uncategorized

Περί των ανώτατων ορίων ανεκτέλεστου ανά τάξη εργοληπτικού πτυχίου ΜΕΕΠ

Περί των ανώτατων ορίων ανεκτέλεστου ανά τάξη εργοληπτικού πτυχίου ΜΕΕΠ. Ως γνωστόν βάσει της τρέχουσας νομοθεσίας των σύνολο των εγγεγραμμένων  εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ, υπόκεινται

Uncategorized

ΜΕΕΠ: Παράταση ισχύος πτυχίων ΜΕΕΠ έως 31\12\2023

Σας ενημερώνουμε πως με σχετική τροπολογία 1553/48/2023, παρατείνεται η ισχύς των εν ενεργεία βεβαιώσεων (πτυχίων) ΜΕΕΠ από την 1/1/2023 έως την 31\12\2023. Αναμένουμε την ψήφιση του σχεδίου

Uncategorized

Ιδιωτικοί φορείς επίβλεψης (ΙΦΕ) Δημοσίων έργων, εγγεγραμμένοι στο ΜΗ.Ε.Σ.Σ.Δ.Ε

Ιδιωτικοί φορείς επίβλεψης (ΙΦΕ), εγγεγραμμένοι στο μητρώο επιχειρήσεων συμβούλων διοίκησης  –  διαχείρισης έργων (ΜΗ.Ε.Σ.Σ.Δ.Ε) Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα 2106452883 2106458266 2106411675 6973790219 info@dimosia-erga.com