Εγγραφή διπλωματούχου μηχανικού στο ΜΕΚ. Πλήρης οδηγός

Αναλαμβάνουμε την πλήρη διαδικασία εγγραφής στο ΜΕΚ (Μητρώο εμπειρίας κατασκευαστών), Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα 2106452883 2106458266 6973790219 στο email: info@dimosia-erga.com,

Εγγραφή μηχανικών στο ΜΕΚ (ΑΕΙ –ΤΕΙ)

Οι ειδικότητες και οι κατηγορίες των έργων που αναγνωρίζονται για την κατάταξη και την έκδοση βεβαίωσης ΜΕΚ έχουν ως εξής:

Ειδικότητες ΑΕΙ

Κατηγορίες εργων ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΝΑΥΠΗΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ
ΟΔΟΠΟΙΪΑ χ χ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ χ χ χ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ χ χ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ χ χ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ χ χ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ χ χ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ/ΕΝΕΡΓΙΑΚΑ χ χ χ χ χ χ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                        
ΠΛΩΤΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ χ χ
ΕΡΓΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ χ χ
ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ χ
ΕΡΓΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ χ χ
ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ & ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ χ χ
ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ χ
ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ χ χ

 

Ειδικότητες ΤΕΙ

Κατηγορίες έργων ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΗΛ/ΓΟΙ ΥΠΟΜ/ΚΟΙ ΜΗΧ/ΓΟΙ ΥΠΟΜ/ΚΟΙ Τ.Ε.Ι. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ ΚΑΤΕΕ ΤΕΧΝ. ΠΟΛ/ΚΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΤΕΧΝ. ΠΟΛ/ΚΟΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ ΚΑΤΕΕ ΤΕΧΝ. ΠΟΛ/ΚΟΙ ΣΥΓΚ/ΝΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ Τ.Ε.Ι. ΜΗΧ/ΓΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΓΚ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ ΚΑΤΕΕ – ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε.Ι. ΗΛΕΚΤΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ ΚΑΤΕΕ – ΤΕΧΝ. ΗΛΕΚ/ΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε.Ι. ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΥΠΟΜ/ΚΟΙ ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ ΚΑΤΕΕ – ΤΕΧΝ. ΝΑΥΠΗΓΟΙ Τ.Ε.Ι. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΜ/ΚΩΝ ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ ΚΑΤΕΕ – ΤΕΧΝ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Τ.Ε.Ι. ΤΕΧΝ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ ΚΑΤΕΕ ΤΕΧΝ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΟΔΟΠΟΙΪΑ χ χ χ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ χ χ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ χ χ χ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ χ χ χ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ χ χ χ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ χ χ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ/ΕΝΕΡΓΙΑΚΑ χ χ Μόνο για δομικά χ χ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΛΩΤΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ χ
ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ χ
ΕΡΓΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ χ
ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ χ

ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ:

Για τους μηχανικούς που ο τίτλος σπουδών τους επιτρέπει την έκδοση βεβαίωσης ΜΕΚ ανεξάρτητα αν είναι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. υπάρχουν οι εξής βαθμίδες

 • Α’ (πρώτη)
 • Β’ (δεύτερη)
 • Γ’ (τρίτη)
 • Δ’ (τέταρτη)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΕΚ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι.

 1. Η εγγραφή των αποφοίτων Α.Ε.Ι. στην Α’ τάξη ΜΕΚ, γίνεται με αυτοδίκαιη κατάταξη στην τριετία από την Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος δηλαδή χωρίς την κατάθεση πιστοποιητικών εμπειρίας.
 2. Η εγγραφή στη Β’ τάξη ΜΕΚ απαιτεί πενταετία από την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος όταν έχει κατασκευάσει ο ίδιος έργα ή συμμετείχε στην κατασκευή δημοσίων ή ιδιωτικών έργων και  εξαετία αν ήταν επιβλέπον σε ανάλογα έργα. Το ποσό που απαιτείται για κατασκευή είναι το ελάχιστο 80.000€ ενώ για επίβλεψη το διπλάσιο. Παράλληλα θα πρέπει η απασχόλησή στα έργα να είναι το λιγότερο 8 μήνες

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΕΚ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Ι.

 1. Η εγγραφή στην Α’ τάξη των αποφοίτων Τ.Ε.Ι. γίνεται στην πενταετία από την αποφοίτησή του με κατασκευαστική εμπειρία και εξαετία για επίβλεψη. Για κατασκευή απαιτείται εμπειρία τουλάχιστον 30.000€ και για επίβλεψη το διπλάσιο της κατασκευής ενώ η απασχόληση στα έργα το λιγότερο 4 μήνες.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕΚ

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει την αναβάθμιση σε κατηγορία ή κατηγορίες έργων ανάλογα με την ειδικότητά του στην τριετία από την ημερομηνία εγγραφής του στο ΜΕΚ και τριετία για κάθε επόμενη αναβάθμιση με εμπειρία κατασκευής. Με επίβλεψη στην 6ετία.

Συνοπτικά οι αναβαθμίσεις στις τάξεις των παραπάνω κατηγορίες έργων έχουν ως εξής:

 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ
Α σε Β 3ετία 6ετία 80.000,00€ 180.000,00€ 8 μήνες 16 μήνες
Β σε Γ 3ετία 6ετία 300.000,00€ 600.000,00€ 16 μήνες 30 μήνες
Γ σε Δ 3ετία 600.000,00€ 30 μήνες

Οι μηχανικοί που εγγράφονται στο ΜΕΚ έχουν δικαίωμα να προσθέσουν και νέο τίτλο σπουδών άλλης ειδικότητας που μπορεί να προκύψει λαμβάνοντας τις ανάλογες κατηγορίες έργων που αντιστοιχούν σε αυτήν εφόσον ανήκει στις παραπάνω ειδικότητες που αναγνωρίζει η υπηρεσία. Η εγγραφή νέας ειδικότητας γίνεται με τον ίδια διαδικασία όπως αυτής της εγγραφής του πρώτου τίτλου.

Επίσης οι απόφοιτοι ΤΕΙ που δεν είχαν κατά την εγγραφή τους την απαιτούμενη εμπειρία για να τους χορηγηθούν όλες οι κατηγορίες έργων που αντιστοιχούν στην ειδικότητά τους μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να καταθέσουν αίτηση για εγγραφή στις υπόλοιπες κατηγορίες αν και εφόσον αποκτήσουν την ανάλογη εμπειρία.

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος μηχανικός είναι υπάλληλος του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. η εμπειρία η οποία μπορεί να πάρει είναι για επίβλεψη μόνο. Έχει δικαίωμα για αναβάθμιση κάθε έξι χρόνια και δεν μπορεί με τις ισχύουσες διατάξεις να πάρει μεγαλύτερη βαθμίδα από Γ’.

ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Με την πάροδο δύο ετών από την εγγραφή στην Α ή την Β τάξη ΜΕΚ οι μηχανικοί (ανεξαρτήτου τίτλου σπουδών) μπορούν να κάνουν χρήση της ευνοϊκής διάταξης περί πλεονάζουσας εμπειρίας με την προϋπόθεση ότι κατά την εγγραφή στην Α ή στη Β τάξη είχαν καταθέσει εμπειρία που κάλυπτε και την εμπειρία της επόμενης βαθμίδας δηλαδή: εγγραφή στη Β τάξη 80.000€ + 300.000€ που απαιτείται για Γ καθώς και τον χρόνο απασχόλησης όπως αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΚ

Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται με αίτηση προς το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου αφού συμπληρωθεί συγκεκριμένο έντυπο το οποίο μπορεί να προμηθευτεί ο ενδιαφερόμενος από το αρμόδια γραφεία του Υπουργείου, Ιπποκράτους 196-198 στον 2οόροφο, ή από το διαδίκτυο στην διεύθυνση www.ypexd15.gr.

Αφού πρωτοκολληθεί η αίτηση ελέγχεται από τους εισηγητές της υπηρεσίας του Υπουργείου και κατόπιν από την αρμόδια επιτροπή που εγκρίνει την έκδοση ή μη του ΜΕΚ. Στη συνέχεια εκδίδεται βεβαίωση την οποία παραλαμβάνει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος με την επίδειξη της ταυτότητάς του ή από άλλο πρόσωπο που θα προσκομίσει εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής.

Θα πρέπει να επισημάνουμεότι η επιτροπή που ελέγχει τα δικαιολογητικά για την έγκριση ή μη έκδοσης βεβαίωσης ΜΕΚ και συγκεκριμένα για την Δ’ τάξη δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην φύση των έργων και όχι την ποσότητα των πιστοποιητικών. Για παράδειγμα στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ικανή εμπειρία για την κατάταξη στην τάξη Δ’ είναι ή ανέγερση κτιρίων και όχι συντηρήσεις που είναι δευτερεύουσας αξίας. Επίσης για την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ ικανή εμπειρία είναι η χάραξη δρόμου και όχι οι ασφαλτοστρώσεις οδών και γεφυρών.

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

 1. Πτυχίο σχολής επικυρωμένο. Αν το Πτυχίο είναι εξωτερικού θέλει επίσημη μετάφραση και βεβαίωση από ΔΙΚΑΤΣΑ
 2. Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος από ΤΕΕ επικυρωμένη (μόνο για ΑΕΙ)
 3. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένη
 4. Βιογραφικό σημείωμα
 5. Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει συνοπτικά τα έργα που καταθέτει ο ενδιαφερόμενος και αν είναι κατασκευή ή επίβλεψη

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΡΓΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 1. Διαβιβαστικό του Φορέα με αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του ενδιαφερόμενου και συνημμένα έντυπα Α και Β (επικυρωμένα αντίγραφα)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ:

 1. Οικοδομική άδεια επικυρωμένη
 2. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη. Αν ο Κύριος του έργου είναι εταιρεία Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου και ΦΕΚ ΔΣ ή ΦΕΚ σύστασης στο οποίο να φαίνεται ότι αυτός είναι νόμιμος εκπρόσωπος. Στην περίπτωση που η εταιρεία είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. απαιτείται επικυρωμένο καταστατικό
 3. Τιμολόγια υλικών επικυρωμένα αν ο κατασκευαστής είναι και ιδιοκτήτης ή Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών προς τον ιδιοκτήτη
 4. Ηλεκτροδότηση κτιρίου ή κοινόχρηστο λογαριασμό
 5. Αν το ακίνητο κατασκευάστηκε με την μέθοδο της αντιπαροχής, επικυρωμένο αντίγραφο του συμβολαίου, και να αναφέρεται στην υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και του επιβλέποντα μηχανικού..
 6. Υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντα μηχανικού
 7. Έντυπο Γ’

ΑΛΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 1. Έντυπο Γ’
 2. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή Νομίμου Εκπροσώπου του Φορέα με το ανάλογο ΦΕΚ
 3. Υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντα μηχανικού
 4. Σε περίπτωση υπεργολαβίας, επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης και τιμολόγια του υπεργολάβου προς τον ανάδοχο
 5. Α.Π.Υ. του μηχανικού

Στην περίπτωση της οδοποιίας σε ιδιωτικό έργο επισημαίνεται ότι ζητούνται από το ΥΠΕΧΩΔΕ τιμολόγια που να φαίνονται υλικά ασφάλτου.Αν ο μηχανικός (ενδιαφερόμενος) είναι υπάλληλος στην εταιρεία που εκτέλεσε το έργο τότε ζητείται επικυρωμένα αντίγραφα ασφάλισής του και βεβαίωση από την επιχείρηση για το χρονικό διάστημα που εργάζεται ως υπάλληλος.

ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 1. Για εγγραφή στην Α τάξη ΜΕΚ 60€
 2. Εγγραφή και αναβάθμιση στην Β τάξη ΜΕΚ 75€
 3. Αναβάθμιση στη Γ τάξη ΜΕΚ 105€
 4. Αναβάθμιση στη Δ τάξη ΜΕΚ 205€

Τα διπλότυπα εκδίδονται από τα οίκοθεν των Δ.Ο.Υ. στον κωδικό 1140904001 και επισυνάπτονται πρωτότυπα στην αίτηση του ενδιαφερομένου. Ο μέσος χρόνος για την εγγραφή ή την αναβάθμιση ΜΕΚ μηχανικού από την κατάθεση πλήρους αιτήσεως ανέρχεται σε έναν με 1,5 μήνες.

Διαβάστε επίσης:

Μπόζος Δημήτρης

Chief Operating Officer COO

Technologistiki Start You Up P.C. 

dimitris@dimosia-erga.com bozosdim@gmail.com

+302106452883 +302106458266 +306973790219

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ιστολόγιο έχουν τύχει επιμελούς επιστημονικής επεξεργασίας, όμως δεν αποτελούν ούτε δύνανται να θεωρηθούν ως νομικές συμβουλές επί συγκεκριμένου ζητήματος. Κατά συνέπεια, ουδεμία ευθύνη φέρουμε έναντι των αναγνωστών του παρόντος σε περίπτωση χρήσης των πληροφοριών αυτών σε νομικά τους ζητήματα. Για οποιοδήποτε νομικό θέμα αντιμετωπίζουν οι αναγνώστες θα πρέπει να απευθύνονται σε κατάλληλους νομικούς συμβούλους. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

διαβασε ακομη:

Uncategorized

Εγγραφή και αναβάθμιση στο ΜΕΚ με το ΠΔ71

ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (Μ.Ε.Κ.) Αναλαμβάνουμε το σύνολο των διαδικασιών, εγγραφής, αναθεώρησης στα νέα μητρώα του ΜΗ.Τ.Ε.: ΜΕΚ, ΜΕΜ, ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε. πρώην ΜΕΕΠ, ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε., ΜΗ. Μ.Ε.ΙΔ.Ε,

Uncategorized

Νέο μητρώο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. ΙΦΕ.

Ιδιωτικοί φορείς επίβλεψης (ΙΦΕ), εγγεγραμμένοι στο μητρώο επιχειρήσεων συμβούλων διοίκησης  –  διαχείρισης έργων (ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε) Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 63 Α\01.05.2024 ο Ν. 5106\2024 στα άρθρα 140