Νομοθεσία – Χρήσιμα έντυπα

Έκθεση ελέγχου για τις απευθείας αναθέσεις από το Ελεγκτικό Συνέδριο – Συμπεράσματα και συστάσεις προς τους Φορείς