Παράταση των πτυχίων ΜΕΕΠ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024

Στο άρθρο 114 Ν. 5079/2023, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 215 Α/2023 αναφέρεται η παράταση των βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ μέχρι την 31.12.2024. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι: «1. Αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 3, της περ. β’ της παρ. 3 και της παρ. 7 του άρθρου 13, καθώς και του άρθρου 64 του π.δ. […]

Παράταση των πτυχίων ΜΕΕΠ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024 Read More »