Ρυθμιστικό πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων – Έργων

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στα 2106452883, 2106458266, 2106411675, 6973790219, info@dimosia-erga.com. Στο άρθρο αναπτύσσονται οι σημαντικότερες αλλαγές που επήλθαν με τον ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36, τεύχος Α΄-09/03/2021): Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, έργων, σε τροποποίηση του ν. 4412/2016. Δεδομένου του πλήθους των αλλαγών θα ακολουθήσουν μελλοντικές ενημερώσεις […]

Ρυθμιστικό πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων – Έργων Read More »