Όρια προϋπολογισμού συμβάσεων Δημοσίων έργων ανά τάξη ΜΕΕΠ

Ο κάτωθι πίνακας θα σας φανεί χρήσιμος κατά την επιλογή τάξης εγγραφής της εταιρείας σας στο ΜΕΕΠ (Μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων), Τα ανώτατα & κατώτατα όρια προϋπολογισμού είναι ανά κατηγορία έργου (ΟΔΟΠ, ΟΙΚ, ΥΔΡ, ΛΙΜ, Β\Ε. Η\Μ κλπ) και ανά έργο. Το ανώτατο όριο ανεκτέλεστου αφορά οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την διάρκεια ισχύος της εργοληπτικής βεβαίωσης […]

Όρια προϋπολογισμού συμβάσεων Δημοσίων έργων ανά τάξη ΜΕΕΠ Read More »