Σύμβουλοι Τεχνικών επιχειρήσεων

Υπηρεσίες

Εύρεση στελεχών – πτυχίων Μ.Ε.Κ & Μ.Ε.Μ

Για την στελέχωση εργοληπτικών με στελέχη του ΜΕΚ και μελετητικών επιχειρήσεων με στελέχη του ΜΕΜ του ΜΗΕΤΕ

Μ.Ε.Κ. & Μ.Ε.Μ. του ΜΥ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.

Εγγραφή και αναβάθμιση στα μητρώα εμπειρίας Κατασκευαστών ΜΕΚ & Μελετητών ΜΕΜ του μητρώου φυσικών προσώπων τεχνικών έργων ΜΥΦΥΠΤΕ.

ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. & ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε του ΜΗ.Ε.Τ.Ε.

Εγγραφή και αναθεώρηση στα μητρώα Εργοληπτικών επιχειρήσεων Δημοσίων έργων ΜΗΕΕΔΕ & Ιδιωτικών έργων ΜΗΕΕΙΔΕ του Μητρώου εργοληπτικών επιχειρήσεων τεχνικών έργων ΜΗΕΤΕ.

ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. & ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε του ΜΗ.Ε.Τ.Ε.

Εγγραφή & αναθεώρηση Μελετητικών επιχειρήσεων Δημοσίων έργων ΜΗΜΕΔΕ & ιδιωτικών έργων ΜΗΜΕΙΔΕ, του Μητρώου εργοληπτικών επιχειρήσεων τεχνικών έργων ΜΗΕΤΕ.

ΜΗ.Ε.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. του ΜΗ.Ε.ΤΕ.

Εγγραφή & αναθεώρηση επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης & Διαχείρισης έργων ΜΗΕΕΣΔΔΕ του του Μητρώου εργοληπτικών επιχειρήσεων τεχνικών έργων ΜΗΕΤΕ.

Σύσταση εργοληπτικών & μελετητικών επιχειρήσεων

Επικοινωνήστε μαζί μας στα 2106452883, 2106458266 η στο info@dimosia-erga.com

Συγχωνεύσεις (αποσχίσεις, διασπάσεις) & μετασχηματισμοί επιχειρήσεων

Επικοινωνήστε μαζί μας στα 2106452883, 2106458266 η στο info@dimosia-erga.com

Τήρηση & επίβλεψη λογιστηρίου

Από 100 ευρώ ατομική, από 300 ευρώ ΙΚΕ

Νομική συμβουλευτική

Επικοινωνήστε μαζί μας στα 2106452883, 2106458266 η στο info@dimosia-erga.com

Πιστοποίηση κατά ISO

Επικοινωνήστε μαζί μας στα 2106452883, 2106458266 η στο info@dimosia-erga.com

Ποιοι είμαστε

Πριν 22 χρόνια, ο Γεώργιος Κατσατούρας, ιδρύει, μετά από 2 δεκαετίες εμπειρίας ως Οικονομικός & Γενικός Διευθυντής σε ιστορικές ελληνικές, εργοληπτικές επιχειρήσεις, την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Έκτοτε, η εταιρεία συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες της προς μηχανικούς & εργοληπτικές επιχειρήσεις Δημοσίων & ιδιωτικών έργων. περισσότερα…

BLog

Εισφορά ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης ΜΕΕΠ σε νέα ΙΚΕ, ΑΕ, με μεταφορά, των εν εξελίξει έργων (ανεκτέλεστου).

Βάσει των διατάξεων του ν. 4935\2022, δίνεται στις ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικά ΜΕΕΠ), να εισφερθούν (“μετασχηματιστούν”) σε νέες ΙΚΕ ΑΕ, ή, σε οποιοδήποτε εταιρικό τύπο,